Sách Việt Văn Dành cho Thiếu Nhi 2017

Vietnamese Book Writing Contest 2017 

Ngày 2 tháng 12, 2017

t   8:30 t i 11:30 s á ng

Cho La Tui: 7-18 tuổi , (7-9, 10-12, 13-15, 16-18)

Địa đim: California State University, Fullerton- Garden Grove Center, 12901 Euclid Street, Garden Grove

Hạn Chót Ghi Danh Ngày 31 tháng 10, 2017

MIN PHÍ !!!

 

 

 

 

Topics / Chủ đề

 

 

Grading criteria / TIÊU CHUẨN CHẤM BÀI

 

Book Models / Sách mẫu

  • Non Fiction

              Nha EmOpens in new window

                Thuế Và Nghĩa Vụ Công DânOpens in new window
  • Fiction

             Người Bạn TốtOpens in new window

  • Non Fiction / Fiction

             Thời GianOpens in new window   

 

Registration / GHi Danh

 

 

Questions?

  • Email: nrcal@fullerton.edu
  • Phone: (657)278-4335