AWARD CEREMONY NIGHT FOR VIETNAMESE BOOK WRITING CONTEST Đêm Giải Thưởng Cuộc Thi Viết Sách Cho Thiếu Nhi, Feb 2nd, 2018